Gelecek için Tüzük

Değerli Delegemiz, Sevgili Yol Arkadaşımız,

 

Türkiye, demokrasinin ve hukuk devletinin tamamen ortadan kaldırıldığı, saray rejiminin yasal düzenlemelerle adil ve demokratik bir seçimi imkansız kılacak her türlü düzenlemeyi yaptığı,  milyonların bu karanlığı aşmak için Cumhuriyet Halk Partisi’nden öncülük beklediği bir dönemden geçmektedir. Bu tarihsel dönemeçte, 9-10 Mart 2018 tarihinde Tüzük Kurultayımızı yaptık.  

 

Bu şartlar altında, Tüzük Kurultayımızdan, yeni siyasi koşullarla uyumlu ve Türkiye’nin demokratikleşme ihtiyaçlarını karşılamamıza imkan verecek, partimizi demokratikleştiren ve potansiyelimizi daha etkin kullanmamıza imkan sağlayacak bir Tüzüğün çıkabilmesi için, Gelecek için Biz olarak Genel Merkez tarafından hazırlanan taslak tüzük üzerinden ve yürürlükteki mevcut tüzüğü dikkate alarak alternatif Tüzük önerisi hazırladık.

Parti üyelerimizin ve örgütümüzün parti yönetiminde ve politikalarında söz hakkını genişleteceğini umduğumuz bu demokratik Gelecek için Tüzük alternatifine ilişkin önergelerimizi hem Tüzük Komisyonunda, hem de Tüzük Kurultayında delegelerimizin imzasıyla gündeme getirdik ve Kurultay irademizin takdirine sunduk.

 

Gelecek için Tüzük taslağımızı okuyabilir, değişiklik önerilerinizi bize gelecekicin@gelecekicin.biz e-posta adresinden her zaman bildirebilirsiniz.

Gelecek için Demokrasiyi kurmaya Tüzüğümüzü demokratikleştirerek başlayabiliriz.

Takip eden dosyalarda ''Gelecek için Tüzük'' önerimizi ve ''Taslak Tüzük ve Gelecek için Tüzük'teki maddelerin karşılaştırmaları, Gelecek için Biz'in değişiklik önerilerinin gerekçeleri''ni bulabilirsiniz:

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon